_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- Νερό και για το Αύριο!

Τα ζητήματα του νερού, της ξηρασίας, των πλημμυρών, της ανομβρίας και της ερημοποίησης βρίσκονται δίπλα μας και είναι αλληλένδετα. Είναι ζητήματα υπεύθυνης πολιτικής, πρόληψης αντί αποκατάστασης, έγκυρης ενημέρωσης αντί κραυγών, ευαισθητοποίησης, συνειδητοποίησης, διαχείρισης και αλλαγής των συνηθειών και της νοοτροπίας μας, ως προς το νερό.
Πληθαίνουν οι περιοχές στη χώρα μας που στρέφονται για την επάρκειά τους σε νερό σε γειτονικές, κοντινές ή και απόμακρες φυσικές περιοχές, στη δημιουργία φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, διασφαλίζοντας την επιβίωσή τους και τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Και δεν είναι μόνο οι διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις των καλλιεργειών και ο αυξανόμενος πληθυσμός-μόνιμοι κάτοικοι και τουρίστες, που ζητούν νερό, περισσότερο και καθαρότερο νερό. Απ’εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε με όλο και συχνότερες περιόδους ξηρασίας, λειψυδρίας, καύσωνες, που θα εναλλάσσονται με έντονες πλημμύρες. Και τα καταστροφικά τους ίχνη ολοένα και θα επεκτείνονται. Οι υδροβόρες καλλιέργειες και η σπάταλη χρήση του νερού καλά κρατούν με την υφαλμύρινση να έχει εισβάλλει δυναμικά στους παράκτιους κάμπους. Υδρογεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια στερεύουν, ο υπόγειος υδροφόρος χαμηλώνει και πηγαίνει βαθύτερα.
Την τελευταία εικοσαετία υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος της χώρας μας και ειδικότερα ο νησιωτικός χώρος θα υφίσταται ολοένα και συχνότερα τα φαινόμενα της παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας. Είναι επόμενο στις μέρες μας, όλοι να ανησυχούμε για το τι θα γίνει αύριο με το νερό. Το πρόβλημα του νερού, ως αγαθό σε ανεπάρκεια, αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και το σημαντικότατο κεφάλαιο για τη ζωή, τη Φύση και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Κάθε σύγχρονο κράτος, οφείλει να μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκούς νερού και υδατικών αποθεμάτων, ενώ η άριστη ποιότητά του αποτελεί αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας. Η υπερκατανάλωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα της λειψυδρίας, όπως και η αλόγιστη χρήση για ικανοποίηση πολλές φορές και ανύπαρκτων αναγκών. Όταν ανοίγουμε τη βρύση και έχουμε νερό, νομίζουμε ότι έχουμε αστείρευτη πηγή και γιαυτό την αφήνουμε να τρέχει, χωρίς συνήθως να ενδιαφερόμαστε για την ποσότητα που θα χαθεί εξαιτίας της αμέλειας μας να την ανοιγοκλείνουμε, όταν πλενόμαστε, όταν πλένουμε τα οικιακά σκεύη, όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας και όταν ξυριζόμαστε. Οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες και ολέθριες.
Το να γεμίσουν τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα με νερό, που είναι αποτέλεσμα της φυσικής λειτουργίας του υδρολογικού κύκλου αιώνων και χιλιετιών, είναι αδύνατο να πραγματωθούν μόνο με τις βροχοπτώσεις ή και τα χιόνια μιας χρονιάς. Και το πρόβλημα γίνεται οξύτερο όταν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες της υπερκατανάλωσης και της σπατάλης του νερού συνοδευτούν από συνεχιζόμενα φαινόμενα ανομβρίας. Εξάλλου, στη λειψυδρία συνεισφέρουν η κατά τόπους κακή και η ανύπαρκτη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και η έλλειψη ουσιαστικής υδατικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, πέρα από τις συνεχιζόμενες και αλλεπάλληλες ξηρασίες, τα ιδιαίτερα χαμηλά ύψη βροχόπτωσης που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, μειώνουν τη φυτοκάλυψη, αλλάζουν τη σύνθεση των φυτών, υποβαθμίζουν τη βλάστηση, αποκαλύπτεται το έδαφος γυμνό, μειώνεται η διηθητικότητα των εδαφών με αποτέλεσμα να ενισχύεται η επιφανειακή απορροή και συνεπώς να αυξάνονται οι πλημμυρικοί κίνδυνοι. Περιοχές και εκτάσεις που πριν από λίγα χρόνια ήταν πλούσιες σε φυτοκάλυψη και βιομάζα εμφανίζουν έντονα τα προβλήματα της διάβρωσης. Διάβρωση που μπορεί να επιταχυνθεί και από την υπερβόσκηση και από την άκρατη υλοτομία ή και τις πυρκαγιές.
Είναι σήμερα γνωστό ότι η μέχρι σήμερα απρογραμμάτιστη και ανορθόδοξη διαχείριση του Χώρου και των Πόρων του περιβάλλοντος –άναρχη οικιστική επέκταση, τουριστική υπερεκμετάλλευση, υδροβόρες δραστηριότητες, εγκατάλειψη περιοχών μετά από πυρκαγιές, υπερβόσκηση, αλλοίωση και καταστροφή υγροτόπων, καταστροφή δασών, υποβάθμιση των εδαφών, αλόγιστη χρήση και κατασπατάληση του νερού, ρύπανση, απόβλητα αι σκουπίδια κ.ά., προώθησαν με τη σειρά τους, ότι σήμερα βιώνουμε τοπικά και πλανητικά. Ωστόσο, στις αιτίες της λειψυδρίας στην πατρίδα μας συγκαταλέγονται κυρίως η υπερκατανάλωση, η σπάταλη χρήση του νερού, η ληστρική απομύζηση των υδατικών αποθεμάτων, η ανομβρία και η ανύπαρκτη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς απουσιάζει η ουσιαστική πολιτική που θα βάζει στόχους βραχυχρόνιας αντιμετώπισης της ανεπάρκειας νερού και θα υλοποιεί κατάλληλα για κάθε περίπτωση μικρά έργα υποδομής για ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...