_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- Ας Αρχίσουμε με τη Φροντίδα της Γειτονιάς μας

H Ευαισθητοποίηση και η Αφύπνιση για οτιδήποτε αφορά το Περιβάλλον αποτελούν συχνά μοχλούς κινητοποίησης της σημερινής κοινωνίας και δομικά στοιχεία των συναισθημάτων μας, που είναι απαραίτητα για να διαμορφωθούν οι Αξίες για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Αξίες που είναι διαχρονικές, πανανθρώπινες και ζωογόνες για να οραματιστούμε, αλλά και για να απαιτήσουμε όλοι περισσότερη ‘’χρωματιστή’’ ποιότητα ζωής και καλύτερο αύριο.
Όπως είναι γνωστό, η ουσιαστική-πρακτική ενασχόληση, όσο το δυνατό περισσότερων συντοπιτών μας, με τον περίγυρό μας, το τοπικό περιβάλλον, τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και τους φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος γενικότερα, αποτελούν ευκαιρίες για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ‘’ποιότητα ζωής και καλύτερο αύριο ‘’ μπορεί να οικοδομηθούν μόνο με υπομονή, εμμονή, οι προσπάθειες να είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες, ενώ οφείλουμε να αποφεύγουμε κάθε αποσπασματική δράση, ανεφάρμοστα κομματικά μανιφέστα ή και άχρωμες ομιλίες.
Εξάλλου, θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι, έστω και αν λίγοι συντοπίτες στην αρχή ενδιαφέρονται για τον περίγυρό τους και για την προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος και συγχρόνως δραστηριοποιούνται στα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αποτελούν πολλές φορές υπόδειγμα για ολόκληρη την κοινωνία. Μάλιστα, αυτή η δράση και η συμπεριφορά τους, μπορεί σχετικά εύκολα να βρει μιμητές και να συμπεριλάβει πολύ σύντομα φίλους, συγγενείς και συντοπίτες, ενώ γίνεται και τρόπος ζωής και συνολικότερης άποψης προς το περιβάλλον –το γειτονικό χώρο στον οποίο ζούμε όλοι μας. Έτσι, ο καθένας έχει τη δυνατότητα ‘’να υιοθετεί, να νοιάζεται και να φροντίζει’’ τον περίγυρό του (πεζοδρόμια γειτονιάς, αυλή σχολείου, αλσύλλια και πάρκα, παρτέρια, δενδροστοιχίες), αλλά και τις οικολογικά ευαίσθητες και ευπαθείς περιοχές του τόπου του (καμένες περιοχές, εγκαταλειμμένες εκτάσεις, παραλίες και ακτές, αμμουδιές, ποτάμια και ρέματα, δάση και θαμνότοπους κ.ά), ώστε:
-να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα,
- να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος,
- να γίνεται συνετή χρήση των πόρων- αγαθών- του περιβάλλοντος και τέλος,
-να δημιουργήσουμε, συμβάλλοντας όλοι, στην καλύτερη ποιότητα της ζωής μας.
Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει πιο όμορφη και φιλική η γειτονιά μας και ο περίγυρός μας με λίγη φροντίδα και ελκυστικές για τους πολίτες δραστηριότητες:
· Σπουπίδια, Καθαριότητα, Ηχορύπανση.
-Ελέγχουμε αν οι κάδοι σκουπιδιών είναι αρκετοί σε αριθμό και πυκνότητα και ενημερώνουμε σχετικά το Δήμο.
-Υιοθετούμε την ανάγκη συλλογής σκουπιδιών για ανακύκλωση και ζητάμε να εγκατασταθούν οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, ανά 2-4 οικοδομικά τετράγωνα.
-Φροντίζουμε ώστε να ενημερωθούν όσοι έχουν κατοικίδια, ότι βγάζοντας τα βόλτα, οφείλουν να έχουν μαζί τους τα μέσα για τη συλλογή των περιττωμάτων των σκύλων. -Νοιαζόμαστε για την καθαριότητα της γειτονιάς μας, αλλά και για τα παιδιά που παίζουν εκεί και τους διαβάτες.
- Φροντίζουμε, όταν οι κάδοι είναι γεμάτοι, να μη πετάμε σκουπίδια στο δρόμο και έξω από τους κάδους.
-Διατηρούμε τα σκουπίδια στην αυλή και το μπαλκόνι, όταν υπάρχει πρόβλημα αποκομιδής των σκουπιδιών.
-Αποφεύγουμε να ενοχλούμε το γείτονα με τις φωνές και τη δυνατή μουσική μας, να κορνάρουμε, να ενοχλούμε σε ώρες κοινής ησυχίας.
-Ζητάμε από το γειτονικό σχολείο να συμμετάσχει με ποικίλες δραστηριότητες στα ‘’δρώμενα της γειτονιάς μας’’.
· Πεζοδρόμια, Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.
-Διατηρούμε τα πεζοδρόμια της γειτονιάς μας καθαρά και απαιτούμε να είναι εύκολα στην πρόσβασή τους.
-Απευθυνόμαστε στο Δήμο, για τα εγκαταλειμμένα ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια, αλλά και για τα κάθε είδους εμπόδια στο δρόμο και στα πεζοδρόμια.
-Απευθυνόμαστε στους αρμόδιους για τις λακκούβες στο δρόμο, για τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, για την ανάγκη κατασκευής ειδικής ράμπας για τους ηλικιωμένους, ανά γωνία οικοδομικού τετραγώνου.
-Φροντίζουμε τα δένδρα και τα παρτέρια της γειτονιάς μας, τα υιοθετούμε ποτίζοντάς τα και απευθυνόμαστε στο Δήμο για το κλάδεμά τους.
-Οφείλουμε να ζητήσουμε από το Δήμο να αντικατασταθούν γερασμένα και καχεκτικά δένδρα.
-Απαιτούμε δένδρα και παρτέρια εκεί όπου μπορούν να φυτευτούν. Τα στενά πεζοδρόμια δεν προσφέρονται για φύτεμα δένδρων γιατί εμποδίζουν τους διαβάτες.
-Απαιτούμε από το Δήμο να ορίσει στη γειτονιά μας δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις, αλλά και ποδηλατόδρομους.
-Ζητάμε από το γειτονικό σχολείο να συμμετάσχει με ποικίλες δραστηριότητες στα ‘’δρώμενα της γειτονιάς μας’’.
Στον περίγυρό μας, στη γειτονική εξοχή ή και στη γειτονιά μας υπάρχουν ‘’οικολογικά ευαίσθητες περιοχές’’ που έχουν ανάγκη φροντίδας, αλλά και δράσεων αποκατάστασης και προστασίας. Αυτές οι ευαίσθητες περιοχές περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, καμένες περιοχές, χειμάρρους και ρέματα, περιαστικές εγκαταλειμμένες περιοχές, παραλίες και ακτές, αμμόλοφους-αμμοθίνες, υγρότοπους, υποβαθμισμένους θαμνότοπους,. Ειδικότερα, μπορούμε για παράδειγμα να συμβάλλουμε στην προστασία, διατήρηση, αλλά και αποκατάσταση με δράσεις όπως είναι:
· στις αμμώδεις παραλίες,
-Απαιτούμε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε όλους,
-Συμβάλλουμε στην καθαριότητα της αμμουδιάς, αλλά και της θαλάσσιας περιοχής,
-Απαιτούμε εγκαταστάσεις υγιεινής,
-Παρκάρουμε τα οχήματα μακριά από την παραλία και μόνο στους ειδικούς χώρους στάθμευσης.
-Απαιτούμε καθημερινή φροντίδα της παραλίας από τον φορέα διαχείρισής της.
· στις καμένες περιοχές,
-Εμποδίζουμε τη διάβρωση και κρατάμε όσο είναι δυνατό το έδαφος στη θέση του με κλαδοσωρούς, κορμοφράγματα, ξερολιθιές και άλλα έργα ορεινής υδρονομίας και συγκράτησης των εδαφών.
-Ξαναζωντανεύουμε τις καμένες περιοχές φυτεύοντας γηγενή φυτά, αποτρέποντας τη βόσκηση και ευαισθητοποιώντας τους ντόπιους.
· στους χειμάρρους και τα ρέματα,
-Διατηρούμε τις φυσικές τους διαστάσεις και τη μορφομετρία τους.
-Αναγνωρίζουμε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και τον πολλαπλό τους ρόλο στο τοπικό περιβάλλον.
-Αντιμετωπίζονται συνολικά καθόλο το μήκος τους και όχι αποσπασματικά.
-Ελέγχουμε τακτικά την περιβαλλοντική κατάσταση, τα πρανή και τη φυσική τους βλάστηση.
-Καθορίζουμε ζώνες προστασίας και αναψυχής.
Η συμμετοχικότητα όλων στα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ένα από τα προαπαιτούμενα, ενώ υποστηρικτικά οφείλει να υπάρχει πάντοτε η κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και η στήριξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...