_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- Να τι Σημαίνει Πράσινη Πραγματικότητα!-Τα Ρεαλιστικά Βήματα της Πράσινης Δανίας

(Η Πράσινη Ανάπτυξη των Ελλήνων Πολιτικών ενδεχομένως ποτέ δεν πρόκειται να  δημιουργήσει την Πράσινη Ελλάδα που Διατυμπανίζουν!
Μέσα στην αμφισβήτηση των πάντων και στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, γίνεται, όσο ποτέ άλλοτε, επίκαιρη η πραγματοποίηση της  Πράσινης  Ανάπτυξης. Προφανώς ως χώρα διαθέτουμε και άφθονη ηλιοφάνεια, και πληθώρα ανεμωδών περιοχών, και βιομάζα που την πετάμε αλόγιστα, σχετικά πλούσια λιγνιτοφόρα πεδία και ενδεχομένως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ωστόσο, μια πραγματική Πράσινη Ανάπτυξη, όπως συμβαίνει σε χώρες με ενεργειακό όραμα, χρειάζεται μακρόχρονο προγραμματισμό, ορθολογικό σχεδιασμό, εναλλακτικές στρατηγικές και μακριά από ψευτο-οικολογικές υστερίες,  παραπλανητικές απόψεις και από τα παχιά και κούφια λόγια των πολιτικών μας.
Το παρακάτω παράδειγμα της Δανίας αναφέρεται σε μια ρεαλιστική και μακρόπνοη στρατηγική με εφαρμοστέες λύσεις, χωρίς τον πρόσκαιρο καιροσκοπισμό και την μικροπολιτική που χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα.
Το σταχυολογημένο κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από σχετικό άρθρο ( Candace Lombardi, 17-8-2011) και έχει να κάνει με τη Δανία, η οποία μετά από δεκαετίες πάνω σε  συντονισμένες........(Πατήστε κλικ ΕΔΩ).
προσπάθειες, με προγραμματισμό και προοπτική κατάφερε, βήμα προς βήμα, να δημιουργήσει την Πράσινη Δανία.
Η Δανία είναι γνωστή σε πολλούς για την προοδευτική της αρχιτεκτονική, το λειτουργικό της χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ ηγείται στην αιολική και γενικότερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Εδώ και μερικές δεκαετίες, αν και είχε επάρκεια σε φυσικά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, με μια προοδευτική πολιτική που ‘’ατένιζε’’ το μέλλον, ως προς την ενέργεια, πολύ μακρύτερα από τον ορίζοντά της, άρχισε με σωστά βήματα τον ενεργειακό σχεδιασμό με ανανεώσιμες πηγές. 
Οι χώρες και οι τεχνοκράτες τους που αναζητούν στη Δανία συμβουλές και μεταφορά τεχνογνωσίας, ως προς την ενέργεια, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρωτίστως, η μεγάλη επιτυχία της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο προγραμματισμό και στον πραγματισμό.
Η Δανία, είναι η χώρα που έχει να επιδείξει περισσότερη διορατικότητα, από ό, τι άλλες χώρες, με την εφαρμογή των αλλαγών της ενεργειακής πολιτικής από πολύ νωρίς. Αυτό της επέτρεψε, με σχετικά αργούς ρυθμούς, αλλά με σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό, να πραγματοποιήσει την πραγματική μετάβασή της προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή, το να απεξαρτηθεί από τις συμβατικές πηγές άνθρακα, έχει διαρκέσει γύρω στις τέσσερις δεκαετίες, ενώ μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα ολοκληρωθεί η ενεργειακή αυτονομία της από ανανεώσιμες πηγές.
Μελετώντας  πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Ενέργειας της Δανίας, για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, την ιστορία της ηλεκτρικής ενέργειας της, αλλά και τις βαθμιαίες μεταρρυθμίσεις, ανακαλύπτεις μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως είναι τα ακόλουθα:
• Αποτυπώνοντας τους φυσικούς πόρους της χώρας, και σε συνδυασμό με τη βούληση της δημόσιας διοίκησης στη Δανία, βλέπει κανείς ότι ο προγραμματισμός τους δεν στηρίχθηκε μονομερώς στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν το 1966 και άρχισε η παραγωγή τους από το 1972.
• Το 2009, το 18,9% της  εγχώριας προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το 19,3% από την αιολική ενέργεια και το 9,1% από διάφορες άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων βιομάζας. Το υπόλοιπο 52,7%, προερχόταν από το κάρβουνο, ενώ δεν υπήρχε παραγωγή ηλεκτρισμού από την πυρηνική ενέργεια.
• Η Δανία, εκτός από την εξαγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, χρησιμοποιεί επίσης ένα συνδυασμό πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού, που τον πωλεί σε γειτονικές χώρες.
· Εξάλλου, λόγω της γεωγραφίας της με τα πολλά νησιά της σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα (γιατί να μην παραδειγματιστούμε και στην Ελλάδα;), η Δανία έχει πολλά απομονωμένα ηλεκτρικά δίκτυα που τα χρησιμοποιεί τόσο για την εισαγωγή, όσο και για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις γειτονικές της χώρες.
• Το 1985, η Δανία ψήφισε νόμο για να σταματήσει και να απαγορεύσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Το τελευταίο από τα τρία μέχρι τότε εργοστάσιά της έπαυσαν να λειτουργούν το 2001. Αντ 'αυτού, η χώρα αποφάσισε να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία της αιολικής ενέργειας, τόσο για τις δικές της ανάγκες, αλλά και ως εξαγώγιμο βιομηχανικό προϊόν.
• Στη Δανία, ανάμεσα στα άλλα καύσιμα ο άνθρακας είναι το κυρίαρχο καύσιμο για την παραγωγή, τόσο της εγχώριας όσο και της εξαγώγιμης ηλεκτρικής ενέργειας.    Ωστόσο, σε συνδυασμό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αργά αλλά σταθερά, χρόνο με το χρόνο, αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της χώρας τους, ώστε την επόμενη δεκαετία να χρησιμοποιείται ακόμη λιγότερο ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το 2009, η Δανία ήταν επίσης η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν αυτάρκης, όσον αφορά τη συνολική παραγωγή ενέργειας. Συλλογικά, η αυτάρκεια σε ενέργεια της Δανίας ανερχόταν στα 124%. Αυτό σημαίνει ότι παράγονται και πωλούνται 24% περισσότερη ενέργεια από ό, τι καταναλώνεται. Αυτή είναι μια σημαντική και σταθερή αλλαγή από τότε το 1990, που η χώρα είχε μόνο 52% αυτάρκεια σε ενέργεια, και 5% το 1980.
• Η Δανία έχει γίνει αυτάρκης σε πετρέλαιο από το 1993. Το 2009, ο βαθμός αυτάρκειας ήταν 175%, πράγμα που σημαίνει ότι εξήγαγε 75% περισσότερο πετρέλαιο από ό, τι χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τη Δανική Υπηρεσία Ενέργειας.
Το Φεβρουάριο του 2011, το Υπουργείο Ενέργειας της Δανίας με την Υπουργό κυρία  L. Friis , ανακοίνωσε την ενεργειακή στρατηγική της χώρας μέχρι το 2050. Ένα σχέδιο για τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων - άνθρακας, φυσικό αέριο, ή πετρέλαιο - έως 33% μέχρι το 2020 και στο μηδέν% μέχρι το 2050. Το σχέδιό αυτό περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση άνεμου,  βιομάζας και βιοαερίου. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αντικατασταθεί  η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον άνθρακα, με εκείνη που παράγεται από βιομάζα. Ενώ αναμένεται και η εκκίνησης της παραγωγής βιοαερίου, με την αλλαγή από φυσικό αέριο σε βιοαέριο, ιδίως για τις ανάγκες θέρμανσης των σπιτιών.
Σήμερα, η Δανία έχει ήδη καταφέρει να συρρικνώσει την εξάρτησή της από τον άνθρακά της, από το 90% στο 49%, μέσα σε τέσσερις δεκαετίες. Ενώ, προβλέπεται να μηδενίσει τη χρήση άνθρακα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας λέει ότι το σχέδιο είναι απλά ρεαλιστικό. "Κανείς δεν λέει ότι η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και επέκταση της χρήσης  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρόκειται να είναι δωρεάν’’. "Αλλά η εναλλακτική λύση – δηλαδή τη συνέχιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα - όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, θα γίνονται όλο και πιο ακριβά στα χρόνια που έρχονται. Όμως, παράγοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δημιουργούμε μια ασπίδα για το μέλλον της Δανίας από τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας γενικότερα."
Αλλά για να δοθεί  η πράσινη ‘’ταυτότητα’’ σε μια χώρα δεν αρκεί ο ηλεκτρισμός της να παρέχεται μόνο από τις ανεμογεννήτριες ή από τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οφείλουν οι πολίτες αυτής της χώρας να αλλάξουν συνήθειες, νοοτροπίες, συμπεριφορές. Αλλά, και να βρεθούν πολιτικοί με όραμα που μαζί με τους τεχνοκράτες να δημιουργήσουν έδαφος γόνιμο για την πράσινη ανάπτυξη, που η υλοποίησή της είναι μακρόχρονη. (πηγές για περισσότερα: http://news.cnet.com/8301-11128_3-20090757-54/denmark-shows-its-green-pragmatism/# ixzz1VrZsLL7T).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...