_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- Έδαφος: Ο Παραμελημένος Φυσικός Πόρος

(σταχυολόγηση από σχετική τεχνική έκθεση του Dr.José Luis Rubio - Centro de Investigaciones sobre Desertificación- CIDE (CSIC, Universitat de Valencia, Generalitat Valenciana, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Διατήρηση του Εδάφους). Όπως ο αέρας και το νερό, το έδαφος αποτελεί μέρος του συστήματος υποστήριξης της ζωής. Tο έδαφος αποτελεί το ζωντανό ‘’δέρμα’’ της γης, το υπερκείμενο τμήμα του μητρικού πετρώματος. Το έδαφος είναι πρωταρχικός και ιδιαίτερα περίπλοκος φυσικός πόρος του οποίου όμως, ολοένα και περισσότερο, αγνοούμε την αξία του. Οι πρόγονοί μας είχαν πολύ στενότερη σχέση με το έδαφος. Πολλοί από αυτούς δούλευαν με αυτό καθημερινά. Τότε, όπως και σήμερα, το έδαφος έπαιζε και παίζει αποφασιστικό ρόλο για την προμήθεια τροφής. Αυτό που δεν ήταν κατανοητό, κατά το παρελθόν, ήταν ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει το έδαφος στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, αποτελώντας μία τεράστια 
φυσική δεξαμενή άνθρακα. Αν και μεγάλο μέρος του εδάφους δεν είναι κατάλληλο
για την παραγωγή τροφίμων εντούτοις είναι σημαντικό από την άποψη ότι απορροφά διοξείδιο του άνθρακα.
 Το 50% της ξηράς είναι έρημος, πολικές περιοχές ή βουνά όπου είτε κάνει πάρα πολύ ζέστη ή πάρα πολύ κρύο ή είναι εξαιρετικά μεγάλο το υψόμετρο για την καλλιέργεια προϊόντων διατροφής. Εξάλλου, το έδαφος πρέπει να ανταγωνιστεί διάφορα ανθρωπογενή έργα, κτίρια, δρόμους και χωματερές. Είναι επίσης ευάλωτο στη ρύπανση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έδαφος βγαίνει συχνά ζημιωμένο από τον ανταγωνισμό αυτόν.........(για ολόκληρο το κείμενο πατήτε κλικ στις παρακάτω τελείες)
Με το έδαφος συνδέονται πολλές λέξεις, όπως χώμα, λάσπη, άμμος, πηλός, πέτρες, χαλίκια, βράχοι, άγονο και γόνιμο έδαφος και άλλα. Το έδαφος συγκρατεί διπλάσιο ποσοστό οργανικού άνθρακα σε σχέση με τη βλάστηση. Τα εδάφη της Ευρώπης περιέχουν περισσότερους από 70 δισεκατομμύρια τόνους οργανικού άνθρακα ή περίπου 7% του ολικού παγκόσμιου ισοζυγίου άνθρακα. Περισσότερο από το ήμισυ του αποθηκευμένου στο έδαφος άνθρακα συγκρατείται στους τυρφώνες της Φιλανδίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το μέγεθος σχετικοποιείται εάν σκεφτείτε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εκπέμπουν 2 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα κατ’ έτος από το σύνολο των πηγών. Επομένως, τα εδάφη διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Ακόμη και μία ελάχιστη απώλεια άνθρακα της τάξης του 0,1% από τα εδάφη της Ευρώπης, που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, ισοδυναμεί με την εκπομπή άνθρακα 100 εκατομμυρίων πρόσθετων οχημάτων στους δρόμους. Αυτό αντιστοιχεί σε μία αύξηση περίπου κατά το μισό του υφιστάμενου στόλου των οχημάτων στην ΕΕ. Η βασική ουσία για τη σχέση ανάμεσα στο έδαφος και την αποθήκευση άνθρακα είναι ‘’η Οργανική Ύλη του Εδάφους’’= (ΟΥΕ). Η ΟΥΕ αποτελεί το άθροισμα της ζώσας και νεκρής ύλης συμπεριλαμβανομένων των φυτικών υπολειμμάτων και των μικροοργανισμών. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολύτιμο πόρο που επιτελεί ουσιώδεις λειτουργίες για το περιβάλλον και την οικονομία και αυτό διότι αποτελεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα σε μικροσκοπική κλίμακα. Η ΟΥΕ συνιστά έναν παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στη γονιμότητα του εδάφους. Είναι το ελιξίριο της ζωής, ιδίως της χλωρίδας. Δεσμεύει θρεπτικές ουσίες στο έδαφος, τις αποθηκεύει και τις καθιστά διαθέσιμες για τα φυτά. Είναι ο τόπος διαβίωσης των οργανισμών του εδάφους, από τα βακτήρια έως τα σκουλήκια και τα έντομα, που καθιστά εφικτό(-ή) τον μετασχηματισμό των φυτικών υπολειμμάτων και τη συγκράτηση των θρεπτικών ουσιών από τους οργανισμούς αυτούς. Οι θρεπτικές ουσίες, στη συνέχεια, μπορούν να προσληφθούν από τα φυτά και τις καλλιέργειες. Συντηρεί, επίσης, την δομή του εδάφους, βελτιώνοντας, ως εκ τούτου, την διείσδυση των υδάτων, μειώνοντας την εξάτμιση, αυξάνοντας την ικανότητα συγκράτησης υδάτων και αποτρέποντας την συμπύκνωση του εδάφους. Επιπρόσθετα, η οργανική ύλη του εδάφους επιταχύνει την διάσπαση των ρυπογόνων ουσιών, οι οποίες μπορούν να δεσμευτούν από τα σωματίδιά της, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο απορροής.
Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το έδαφος: α) σχηματίζεται από τα πετρώματα, καθώς και από φυτά και ζώα σε αποσύνθεση, β) το έδαφος και τα φυτά που αναπτύσσονται σε αυτό δεσμεύουν περίπου το 20% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), γ) το έδαφος βοηθά σημαντικά στον καθαρισμό του νερού που πίνουμε και του αέρα που αναπνέουμε, και δ) σε ένα εκτάριο επιφάνειας εδάφους μπορούν να ζήσουν έως και πέντε τόνοι πανίδας.. Επιπλέον, το καλοδιατηρημένο έδαφος μειώνει τον κίνδυνο πλημμύρων και προστατεύει τα υπόγεια αποθέματα νερού, μέσω της ουδετεροποίησης ή της διήθησης των δυνητικών ρυπογόνων ουσιών.
Όλα τα αναπτυσσόμενα φυτά απορροφούν, μέσω της φωτοσύνθεσης, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα για να δημιουργήσουν την δική τους βιομάζα. Ωστόσο, ακριβώς όπως βλέπουμε το φυτό να αναπτύσσεται πάνω από το έδαφος, μία αφανής ανάπτυξη ανάλογου μεγέθους λαμβάνει χώρα κάτω από την επιφάνεια, με τις ρίζες των φυτών. Οι ρίζες απελευθερώνουν, συνεχώς, διάφορες οργανικές ενώσεις μέσα στο χώμα, τροφοδοτώντας τη μικροβιακή ζωή. Η διαδικασία αυτή αυξάνει τη βιολογική δραστηριότητα μέσα στο έδαφος, ενώ κινητοποιεί την διάσπαση της ΟΥΕ, απελευθερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανόργανες θρεπτικές ουσίες, τις οποίες χρειάζεται το φυτό για να αναπτυχθεί. Επιπλέον, δρα και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, μέρος του άνθρακα μεταφέρεται σε σταθερές οργανικές ενώσεις που ‘’κλειδώνουν’’ τον άνθρακα και τον κρατούν μακριά από την ατμόσφαιρα για εκατοντάδες χρόνια.
Ανάλογα με τις πρακτικές διαχείρισης ενός γεωργού, τον τύπο του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες, το καθαρό αποτέλεσμα της βιολογικής δραστηριότητας μπορεί να είναι είτε θετικό ή αρνητικό για την ΟΥΕ. Η αύξηση της ΟΥΕ δημιουργεί, σε βάθος χρόνου, μία εστία απορρόφησης άνθρακα από την ατμόσφαιρα (πέρα από τις άλλες θετικές επιδράσεις). Η μείωση της οργανικής ύλης σημαίνει ότι το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται ενώ εξαιτίας των πρακτικών διαχείρισής μας έχουν προστεθεί εξ’ ολοκλήρου ανθρωπογενείς εκπομπές. Συνεπώς, το πώς χρησιμοποιούμε τη γη, έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πώς διαχειρίζεται το έδαφος τον άνθρακα. Είναι δε ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι το έδαφος απελευθερώνει άνθρακα όταν οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ή τα αυτόχθονα οικοσυστήματα, μετατρέπονται σε αγρούς αμειψισποράς. (Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008, “Review of existing information on the interrelations between soil and climate change” - http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/climsoil_key_messages.pdf , http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/soil.pdfen, Σύστημα πληροφοριών για την ερημοποίηση στην λεκάνη της Μεσογείου (DISMED)).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...